Usluge

Naše usluge

Nudimo vam profesionalnu pomoć u domenu psihoterapije, savetovanja i koučinga

Psihoterapija

Podrazumeva razgovor obučenog stručnjaka za mentalno zdravlje i klijenta sa problemom i teškoćom u funkcionisanju, kako bi pomogao pojedincima da razumeju, razviju i odblokiraju bazične emocionalne sposobnosti za upravljanje emocijama. Samim tim klijent razvija toleranciju na egzistenciju i dobija sposobnosti za upravljanem mentalnim i emocionalnim zdravljem.
savetovanje psihoterapija

Savetovanje

Predstavlja vrstu odnosa u kom savetnik pomaže klijentu da bolje razume sebe, svoje probleme i svoje lične resurse za promenu sa ciljem da se postignu potrebne psihološke promene.

Koučing

U koučingu se baziramo na azvoj veština komunikacije, planiranja, ovladavanja tremom i javnim govorom, prevazilaženju prokrastinacije i razvojom praktičnih veština za efikasnijim snalaženjem u životu.

NAČIN RADA

Sistemska porodična terapija

Porodična terapija predstavlja psihoterapijski pristup usmeren na promenu interakcija bračnog para, nuklearne ili proširene porodice, kao i drugih interpersonalnih sistema, u cilju otklanjanja psiholoških i psihijatrijskih problema koji ometaju funkcionisanje porodice i njenih članova.

OLI Integrativna psihodinamska psihoterapija

O.L.I. je skraćenica od Otkrivanje Lične Istine Otklanjanjem Lažnih Informacija

O.L.I. metod je psihoterapijski (savetnički i koučing) pravac sa bazično psihodinamskom orijentacijom. Teorijski je zasnovan na integraciji saznanja četiri psihoanalitičke psihologije: psihologije nagona („klasnična psihoanalitička teorija“), Ego psihologije, psihologije objektnih odnosa i self psihologije. Metod rada sa klijentima je, takođe, integrtivni, jer se primenjuju tehnike različitih psihoterapijskih pravaca.

Najčešće postavljana pitanja

Ovde možete saznati odgovore na pitanja koja nam često postavljate

Trajanje seanse je 50 minuta

Najčešće, ljudi posećuju terapeuta jednom nedeljno, u isto vreme. U zavisnosti od situacije može biti češće ili ređe od ovoga. Zavisi od dogovora koji pravite sa svojim psihoterapeutom i od vrste pravca kojoj terapeut priapada

Cena seansi je 30 eura.

Da, psihoterapija, savetovanje i koučing poštuje pravilo poverljivosti.  Ono što kažete ostaje između vas i stručnjaka, koji bi vas trebao obavestiti o pravnim i etičkim ograničenjima toga.

Scroll to Top